[Văn bản] – CV 1224/SGDĐT-TCCB (09/5/2022) Hướng dẫn thực hiện kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên và CBQL năm học 2022-2023

[Văn bản] – CV 2527/SGDĐT-GDTrH-GDTX (29/8/2022) Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2022-2023

[Văn bản] – QĐ 1446/QĐ-SGDĐT (14/12/2021) Quyết định ban hành khung chương trình giáo dục địa phương tỉnh Kiên Giang cấp THPT

[Văn bản] – CV 3280/BGDĐT-GDTrH (27/8/2020) Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nhội dung dạy học cấp THCS, THPT

[Văn bản] – QĐ 1985/QĐ-UBND (10/8/2022) Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023

[Văn bản] – Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường

SHCM Tháng 9/2022 với chuyên đề: Ứng dụng CNTT trong quản lý và tổ chức các hoạt động dạy học

Ngày nay khi công nghệ thông tin (CNTT) càng phát triển thì việc ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các lĩnh vực là một điều tất yếu,…

Dạy học theo định hướng phát triển năng lực là gì? Khái niệm, nội dung

Dạy học theo hướng phát triển năng lực đã phát triển từ những năm 90 của thế kỷ trước và giờ đang trở thành xu hướng giáo dục được cả…

Hướng dẫn tạo phiếu bài tập trực tuyến bằng Liveworksheets

Liveworksheets là gì? Liveworksheets là một công cụ cho phép giáo viên tạo các phiếu bài tập tương tác cho học sinh. Giáo viên upload lên các bài tập in…

Hướng dẫn sử dụng Office 365

Office 365 là phần mềm Office mới nhất đến từ nhà Microsoft. Nó mang đến hiệu suất làm việc cao đáng kể cho người dùng. Đồng thời mang lại những tiện…