News

Tin tức

Hello world!

Đổi mới GDPT Đổi mới PPDH

Dạy học phát triển năng lực và các phương pháp dạy học phát triển năng lực

Đổi mới GDPT Đổi mới KT-ĐG

Đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng tiếp cận năng lực học sinh

Ứng dụng CNTT - CĐS Đổi mới GDPT

Ứng dụng công nghệ trong dạy học hiện nay
Click me! Click me! Click me! Click me! Click me! Click me!

Tin tức

Lịch kiểm tra giữa Học kỳ I, năm học 2023-2024

BGH: Thông báo lịch kiểm tra giữa Học kỳ 1, năm học 2023-2024 [...]

Phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân

Phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân [...]

Ứng dụng công nghệ trong dạy học hiện nay

Việc sử dụng ứng dụng công nghệ trong dạy học đang trở nên phổ biến và [...]

Đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng tiếp cận năng lực học sinh

1. Quan niệm về đánh giá theo định hướng tiếp cận năng lực học sinh Hiện nay có [...]

Dạy học phát triển năng lực và các phương pháp dạy học phát triển năng lực

Đổi mới lớn nhất của nền giáo dục Việt Nam những năm gần đây là [...]

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing! [...]

Đổi mới GDPT

Ứng dụng công nghệ trong dạy học hiện nay

Việc sử dụng ứng dụng công nghệ trong dạy học đang trở nên phổ biến và [...]

Đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng tiếp cận năng lực học sinh

1. Quan niệm về đánh giá theo định hướng tiếp cận năng lực học sinh Hiện nay có [...]

Dạy học phát triển năng lực và các phương pháp dạy học phát triển năng lực

Đổi mới lớn nhất của nền giáo dục Việt Nam những năm gần đây là [...]