SHCM Tháng 9/2022 với chuyên đề: Ứng dụng CNTT trong quản lý và tổ chức các hoạt động dạy học

Ngày nay khi công nghệ thông tin (CNTT) càng phát triển thì việc ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các lĩnh vực là một điều tất yếu,…

Hướng dẫn tạo phiếu bài tập trực tuyến bằng Liveworksheets

Liveworksheets là gì? Liveworksheets là một công cụ cho phép giáo viên tạo các phiếu bài tập tương tác cho học sinh. Giáo viên upload lên các bài tập in…

Hướng dẫn sử dụng Office 365

Office 365 là phần mềm Office mới nhất đến từ nhà Microsoft. Nó mang đến hiệu suất làm việc cao đáng kể cho người dùng. Đồng thời mang lại những tiện…

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng ClassPoint

ClassPoint là gì Classpoint là một công cụ được tích hợp vào Microsoft PowerPoint, nhằm tạo ra các câu hỏi trực tiếp và có tính tương tác mạnh mẽ ngay trên Slide bải…