SHCM Tháng 9/2022 với chuyên đề: Ứng dụng CNTT trong quản lý và tổ chức các hoạt động dạy học

Ngày nay khi công nghệ thông tin (CNTT) càng phát triển thì việc ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các lĩnh vực là một điều tất yếu,…