Khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 của tỉnh Kiên Giang

Căn cứ khung thời gian năm học 2023- 2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành, ngày 08/8/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 1968/QĐ-UBND ngày 08/8/2023 về ban hành khung thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, ngày tựu trường là 28/8/2023, riêng đối với lớp 1, tựu trường ngày 21/8/2023. Ngày khai giảng được tổ chức thống nhất toàn tỉnh vào ngày 05/9/2023. Các trường ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo có thể tổ chức khai giảng trong các ngày 03 hoặc ngày 04/9/2023.

Bên cạnh đó, về kế hoạch thời gian của học kỳ I và học kỳ II quy định cụ thể như sau:

– Thời gian học kỳ I đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông: Bắt đầu học từ ngày 06/9/2023 đến ngày 06/01/2024, có 18 tuần thực học. Đối với giáo dục thường xuyên: Lớp 6, lớp 7 và lớp 8 trung học cơ sở và lớp 10, lớp 11 trung học phổ thông sẽ bắt đầu từ ngày 06/9/2023 đến ngày 06/01/2024, có 18 tuần thực học. Dối với lớp 9 trung học cơ sở và lớp 12 trung học phổ thông sẽ bắt đầu học từ ngày 06/9/2023 đến ngày 23/12/2024, có 16 tuần thực học.

– Thời gian học kỳ II:

+ Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông sẽ bắt đầu học từ ngày 08/01/2024 đến ngày 18/5/2024, có 17 tuần thực học và 02 tuần nghỉ tết Nguyên Đán.

+ Giáo dục tường xuyên: Đối với lớp 6, lớp 7 và lớp 8 trung học cơ sở và lớp 10, lớp 11 trung học phổ thông sẽ bắt đầu từ ngày 08/01/2024 đến ngày 18/5/2024, có 17 tuần thực học và 02 tuần nghỉ tết Nguyên Đán. Đối với lớp 9 trung học cơ sở và lớp 12 trung học phổ thông sẽ bắt đầu từ ngày 08/01/2024 đến ngày 11/5/2024, có 16 tuần thực học và 02 tuần nghỉ tết Nguyên Đán.

Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2024.

Thời gian tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và các kỳ thi quốc gia theo quy định và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 30/6/2024; xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30/6/2024; hoàn thành tuyển sinh vào lớp 6 trung học cơ sở và lớp 10 trung học phổ thông trước ngày 31/7/2024.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành đến khi kết thúc các hoạt động giáo dục theo Khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *