Cách lựa chọn, thiết kế câu hỏi trong ClassPoint hiệu quả

ClassPoint có 5 loại câu hỏi bạn có thể sử dụng để làm cho bản trình bày của mình tương tác hơn. Trong bài hướng dẫn này, Cẩm nang dạy học…