SHCM Tháng 9/2022 với chuyên đề: Ứng dụng CNTT trong quản lý và tổ chức các hoạt động dạy học

Ngày nay khi công nghệ thông tin (CNTT) càng phát triển thì việc ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các lĩnh vực là một điều tất yếu,…

Dạy học theo định hướng phát triển năng lực là gì? Khái niệm, nội dung

Dạy học theo hướng phát triển năng lực đã phát triển từ những năm 90 của thế kỷ trước và giờ đang trở thành xu hướng giáo dục được cả…