Dạy học theo định hướng phát triển năng lực là gì? Khái niệm, nội dung

Dạy học theo hướng phát triển năng lực đã phát triển từ những năm 90 của thế kỷ trước và giờ đang trở thành xu hướng giáo dục được cả…